Ratkaisukeskeistäpsykoterapiaa

Kuva Salla Seeslahti

ADPOSITIO OY:N MALLI

MITÄ: Adpositio Oy tarjoaa Lahden kaupungin toimipaikassa psykiatrian erikoislääkärin, psykiatrisen sairaanhoitajan, psykoterapeutin, työnohjaajan, sairaanhoidon ja lähihoidon hoitopalveluita, ja tarpeen tullen palvelut voidaan tuoda asiakkaan kotiin. Kaikkiin Suomeen kuntiin Adpositio Oy voi tarjota rajoitettuja palveluja etäyhteyden välityksellä. Parityönä Adpositio Oy tarjoaa lisäksi parisuhdeohjausta ja vanhempainohjausta Lahden toimipaikassa ja etäyhteyksin koko Suomeen.

KENELLE: Ajattelemme, että voimme auttaa Sinua, mikäli koet aikaansaamattomuutta tai alakuloa tahi koet, että nyt elät ihmissuhdekriisissä tai muutoin koet uupumusta. Pitkään jatkuneet pohdinnat, jotka nyt saattavat tuntua ahdistavilta, voivat terapiakeskustelussa saada erilaisen, uuden tarkastelukulman.


TYÖSKENTELEMME RATKAISUKESKEISESTI

MITEN: Ratkaisukeskeisessä ajattelu- ja työtavassa erilaiset inhimillisen elämän haasteet ja pulmatilanteet kohdataan käytännöllisen myönteisesti. Tulevaisuus on vetovoima, ja unelmia kohti edetään pienin askelin. Asiakkaan tarpeet määrittävät tavoitteet, ja asiakas rakentaa omat ratkaisuvaihtoehtonsa.

Yhteisen keskustelun etu on, että asiakkaan vahvuudet ja voimavarat voivat löytyä joutuisammin, koska erityisesti pohditaan asiakkaan omia voimavaroja ja unelmia, silti vaikeitakaan elämänkokemuksia ei sivuuteta.

Tapaamisissa keskustellaan myös siitä, minkä asiakas kokee tärkeäksi ja itselleen hyödylliseksi. Asiakasta autetaan löytämään uusia tapoja tarkastella elämäänsä ja toimintaansa. Erilainen näkökulma menneeseen voi selkeyttää ajatuksia sekä nykyisyyden ja tulevan pohdintaa.

Erityisesti pyritään selvittämään asiakkaan ne voimavarat, vahvuudet ja mahdollisuudet, jotka kenties hetkellisesti olivat olleet unohduksissa, tai joita asiakas ei vielä ollut itsessään havainnut.

LINKIT

YLE TIEDE

MINDUU

PALVELUJAMME

  • Diagnoosit

  • Hoitosuunnitelmat

  • Kela-tuki

  • Lausunnot

  • Lääkitys

  • Psykoterapia

  • Psykiatria

  • Työnohjaus

  • Verkkoneuvonta

TYÖNJAKO

Leena Kiviharju-Parviainen
Leena Kiviharju-Parviainen

psykiatrian erikoislääkäri
psykoterapeutti

Yhteydenotto:
info@adpositio.fi

Risto Parviainen
Risto Parviainen

sairaanhoitaja (AMK)
psykiatrinen hoitotyö
diakonian virkakelpoisuus (AMK)
psykoterapeutti

Yhteydenotto:
info@adpositio.fi

PSYKIATRI

Diagnosointi, lausunnot ja lääketieteellinen hoito

Adpositio Oy:n psykiatri diagnosoi mielenterveys- ja käytöshäiriöitä. Lisäksi psykiatri suunnittelee ja seuraa asiakkaan ja hoitajan kanssa häiriöiden psykoterapeuttista hoitoa ja vastaa psykoterapeuttisen hoidon rinnalla käytettävistä lääkehoidoista. Asiakkaan mahdollisesti tarvitsemista lausunnoista asiakas ja Adpositio Oy:n psykiatri sopivat tapauskohtaisesti erikseen.

PSYKOTERAPEUTTI

Adpositio Oy:n psykoterapeutti hoitaa ja kuntouttaa keskusteluissa mielenterveys-, käytös- ja päihdehäiriöissä sekä elämänkriiseissä. Psykoterapiassa ihmisen itseymmärrystä tuetaan, yhdessä etsitään keinoja vaikeiden tunteiden käsittelyyn ja opetellaan käsittelyn keinot. Pyrkimyksenä on kehittää ongelmanratkaisutaitoja sekä auttaa asiakas elämän kriisivaiheiden yli. Adpositio Oy:ssä käytetään Käypä hoito -suositusten mukaisia hoitomenetelmiä, joista on saatu myönteistä tutkimusnäyttöä.


Adpositio logo